Ремонти - икона - бяла

Ремонти

Ремонти с фирма Вайб Билд ООД за София и страната.

Комплексни цялостни или частични ремонти за дома и офиса извършвани с качествени материали от утвърден дългогодишен екип от строители. Сигурни и устойчиви решения за Вашия дом или офис само при нас.

груб-строеж-елемент-01

Наши клиенти:

Ценообразуване

Ремонти: Цени

груб-строеж-елемент-01

Ценообразуване на ремонти

Цени за всички видове ремонти на дома или офиса!

Можете да разговаряте с наш консултант- инженер безплатноНека разгледаме Вашия проект и да го остойностим.

Не се колебайте, вземете своята персонална оферта!

Услуги от категория Ремонти

строителни-ремонти-цени-1

Един качествен ремонт на офисосвен визуална промяна, включва по-голяма продуктивност и мотивация за изпълнение на служебните задължения.

строителни-ремонти-цени-2

Ремонт на вашия дом в най-обширни мащаби. Цялостен или частичен ремонт за една по-качествена, издържлива и уютна обстановка.

Пълна документация. Всичко, което Ви интересува.

Всичко за категория ремонти

Нужни документи

 • Скици, схеми и архитектурен чертеж на обекта.
 • Технически паспорт;
 • Архитектура.
 • Конструкции
 • Климатизация (ОВК)
  Водоснабдяване и канализация (ВиК), вентилация.
 • Електроразпределение.
 • (ПБЗ) План за безопасност и здраве и (ПБ) Пожарна и аварийна безопасност.
 • Разрешение за ползване.
 • Удостоверение за въвеждане в експлоатация на преустройството.

Видове конструкции

Тук попадат големи структури от материали като метал и бетон, както и сглобяеми конструкции от материали като етернит и други плоскости. В раздел М1 не влизат масивни сгради, тъй като там липсват както тухлена зидария, така и бетонни елементи.

В М2 попадат масивни – едропанелни конструкции. Тук се включват всички сгради с панелна конструкция, които са изградени от стоманобетон. Също така има възможност да се създаде сграда от дървени големи панели в едропанелен стил.

М3 представлява значително съоръжение, което включва стени изградени от тухли, както и подови конструкции, които могат да бъдат направени от цялостни стоманобетонни плочи или сглобяеми такива. То включва широки и плоски кофражи за лесно изливане на бетон, плочи, които се издигат в пакети, както и скелетни конструкции, които не използват греди. Този тип съоръжение може също така да включва масивни стоманобетонни рамки, които се сглобяват, както и специални конструкции изработени от стомана и други материали

 1. Паянтова конструкция: стара постройка от дърво и тухла, която се изгубва с времето и се предполага, че е непостоянна поради неясните стандарти, по които е конструирана.
 2. Полумасивна конструкция: сграда, в която основната структура е изградена от бетон или тухли, докато части, които не поддържат тежестта, са направени от дърво.
 3. Масивна конструкция: поради множеството различни структурни варианти, можем да заключим, че става въпрос за съвременно съоръжение, което е издигнато съгласно текущите стандарти на Еврокод и се отличава с очертано качество. Важно е да отбележим, че не задължително трябва да бъде построено от стоманобетон.

Одобрение на промени

 • целта на сградата или помещението остава непроменена;
 • не се отнемат общи площи или части от тях;
 • съществените общи елементи на сградата не се променят;
 • вътрешни инсталации се свързват с общи мрежи, които минават през делителната стена или през обслужващи помещения по вертикална линия;
 • се прокарват инсталации през общи части, които не засягат отделните собственици;
 • се изменя предназначението на обекти в нежилищни сгради;
 • се преустройват помещения и обекти за нежилищни цели, които са вградени в жилищни сгради (например преустройство на офис в магазин);
 • се възстановява жилищното предназначение на вече преустроен обект за нежилищни цели, построен в жилищна сграда, която е била подлежаща на преустройство.

Това обхваща всички останали промени, където горепосочените условия не се спазват, освен за тези, които са посочени долу.

 


Това представлява теорията, при която се извършва преобразуване и изменение на предназначението на жилищно пространство или индивидуално жилище в студио за здравни услуги, работно място или творческо ателие за лична изразителна дейност, свързана с възможност за вход на външни лица в сградата, ако се намира на първи или полуподземен етаж. В случай че същите помещения се разполагат на по-висок етаж, е необходимо също така одобрение от общото събрание. Ако такива пространства или жилища (на първи етаж) се трансформират не в горепосочения стил, а в различен тип помещение, съгласието на съседите също е задължително, както и резолюцията на общото събрание.

Това се отнася за реконструкции, при които се заемат или променят съществено общите части на сградата. В случай че се извършва промяна на обща инсталация или се провежда нова такава, е задължително да се получи одобрението на всички собственици, потвърдено с нотариално заверен подпис.

Тези изменения включват реорганизации, които включват инсталиране на нова система за централно отопление или газоснабдяване. За тяхното осъществяване се изисква одобрение от общото събрание на собствениците с квалифицирано мнозинство от 2/3 от общия брой собственици.

Особености на терена.

ЗУТ, ДВ, бр. 1 от 02.01.2001г., влязъл цялостно в сила от 31.03.2001 г., изменян повече от тридесет пъти.

ЗКИР, ДВ, бр. 34 от 25.04.2000 г., в сила от 01.01.2001 г., посл., бр. 59 от 20.07.2007 г., бр. 36 от 04.04.2008 г.

Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, ДВ, бр. 41 от 13.05.2005г., БСА, кн. 7 от 2005 г., ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г.

Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., БСА, кн. 5 от 2003г., ДВ, бр. 37 от 2004 г., БСА, кн. 7 от 2005 г., ДВ, бр. 29 от 2006 г.

Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., бр. 49 от 14.05.2005 г., БСА, кн. 5 от 2003 г.

Наредба № 6 от 2007 г. за техническите паспорти на строежите, ДВ, бр. 7 от 2007 г., бр. 38 от 2008 г.

ЗЕС, ДВ, бр. 6 от 29.01.2009 г. В сила четири месеца по-късно, от 01.05.2009 г.

Правилник за управление, реда и надзора на етажната собственост – ПУРНЕС, Известия, бр. 101 от 18.12.1951 г., посл., ДВ, бр. 21 от 1991г., бр. 87 от 13.09.2008 г., отменен от Закона за етажната собственост – ЗЕС от 2009 година.

Какво казват наши клиенти?

Благодарности към екипа който изпълни нашия ремонт. Хареса ми професионализма и доброто отношение и най-вече крайния резултат. Препоръчвам Ви навсякъде. Успех и само напред!

строителни-ремонти-цени-8
4.8/5

Кирил Добрев

СМ Брокерс

Работим с VIBE BUILD от години като използваме главно услугите от категория „ремонти“. Всичко се изпипва до най-малкия детайл, което за мен е от голямо значение. Отлична работа момчета. Поздрави от нас!!

строителни-ремонти-цени-5
4.8/5

Мария Г. Банкова

Sitel Communications

При работа с Вайб Билд се следват конкретни цели. Моят ремонт на баня беше започнат едва след съставяне на ясен план (за разлика от други фирми). Определено съм удовлетворен от резултата. Изглежда точно така, както беше планувано. Чудесна работа. Благодаря много –

строителни-ремонти-цени-6
5/5

Петър Владиславов

гр. София